tender_provincie_overijsel

Provincie Overijssel gunt tender aan LAMA Empowerz

‘gezamenlijke aanpak van assetmanagement in de openbare ruimte’

Provincie Overijssel faciliteert mobiliteit in het belang van haar inwoners. De Provincie heeft de ambitie om haar dienstverlening verder te professionaliseren, waarbij digitalisering een zeer belangrijke component is. Voor de gewenste ontwikkeling schreef de Provincie een tender uit, die is gewonnen door IBM Businesspartner LAMA Empowerz, specialist op het gebied van assetmanagement en bedrijfsprocessen.

De samenwerking start per 1 juli 2020. Voor het beheer van wegen, kanalen en kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels) wordt een volledig nieuw digitaal Beheer Management Systeem (BMS) gebouwd. De gecombineerde praktische domeinkennis van zowel het team Wegen en Kanalen (WK) van de Provincie en het team van LAMA wordt aangewend om het nieuwe operationele hart samen te stellen.

Het BMS wordt geconfigureerd in de IBM Maximo Enterprise Asset Management applicatie. LAMA zorgt ook voor koppelingen met andere applicaties van de Provincie, zoals het Zaaksysteem, de GEO informatie van ESRI ArcGis, BGT en Office365. De Provincie en LAMA werken bij de uitvoering tevens aan eenduidigheid in dataregistratie via een zogenaamde ‘Object Type Library’.

Naast de praktische inrichting van het BMS is ook een belangrijke onderdeel van de tender dat LAMA ‘trusted advisor’ is voor de Provincie. LAMA adviseert in die rol het team van de Provincie en staat de Provincie bij in het maken van keuzes in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld Kunstmatige Intelligentie en IoT (Internet of Things).

Provincie Overijssel over het project en de samenwerking met LAMA Empowerz:

“Wij vinden het belangrijk dat de inwoners van Overijssel kunnen rekenen op zorgenvrije mobiliteit, nu en in de toekomst. Daarom investeren wij in de verdere professionalisering van het beheer van onze wegen, kanalen, bruggen, viaducten en tunnels. Met deze investering zijn onze medewerkers en aangesloten ketenpartners zoals aannemers hiertoe in staat gesteld. We zien er zeer naar uit om dit project samen met LAMA uit te voeren. De praktische instelling, goede aanwezige domeinkennis en het feit dat LAMA met de professionele software van IBM werkt zijn een belangrijke overweging geweest in onze keuze. De agile projectaanpak van LAMA stelt ons goed in staat om onze visie in te brengen gedurende de uitwerking, waarbij we samen toewerken naar het beste resultaat. Dat voelt gewoon goed.”

Laurens Molenkamp (Managing Partner LAMA Empowerz):

“Wij zien er zeer naar uit om samen met Provincie Overijssel invulling te geven aan de ambitie tot professionalisering en digitalisering van haar assetmanagement. Dit past uitstekend bij ons team. Eenduidigheid in data, efficiënte processen, helder inzicht en tevreden medewerkers van de Provincie, daar gaan we voor. Samen werken we aan het doel om de inwoners van Overijssel zo goed mogelijk van dienst te zijn. Dit doen we door de staat van alle assets in beeld te krijgen en de gerelateerde processen goed te organiseren. Dit betekent concreet dat we straks aan kunnen geven dat een brug stuk gaat, voordat deze stuk gaat. Daar kan de Provincie dan tijdig op anticiperen en zo wordt zorgenvrije mobiliteit gewaarborgd.”