Provincie Overijssel en LAMA Empowerz realiseren samen een geheel nieuw Beheer Management Systeem.

Reizen in Overijssel kan op veel manieren. Het liefst zo gemakkelijk en duurzaam mogelijk. Daarom werkt Overijssel aan goede bereikbaarheid, veilige wegen en fietspaden, vlotte doorstroming en duurzaam Openbaar Vervoer. En aan betere aansluiting tussen de verschillende vervoermiddelen. Dat scheelt files, brandstof en uitlaatgassen. Daarnaast stimuleert Overijssel veilig gedrag van weggebruikers.

Provincie Overijssel beheert maar liefst 645 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelwegen, 518 kilometer fietspaden, 89 rotondes, 50 verkeersregelinstallaties, 469 kunstwerken (117 vaste bruggen, 32 beweegbare bruggen, 35 viaducten, 2 ecoducten, 40 tunnels, 5 faunatunnels, 12 schutsluizen, 196 duikers, 32 overige kunstwerken) en 161 kilometer waterwegen (waarvan 137 kilometer vaarweg).

Dat vraagt om professioneel assetmanagement!

Het nieuwe BMS maakt dit mogelijk en helpt Provincie Overijssel om mobiliteit goed te faciliteren.

Rayoninspecteur Johan Brand en productowner Jeroen van Herwaarden van Provincie Overijssel vertellen enthousiast over het nieuwe BMS en de samenwerking met LAMA in deze video.