beeld_blog_4

10 voordelen van IBM Maximo als asset managementsoftware voor de openbare ruimte

Provincies, gemeenten, waterschappen; allemaal houden ze zich bezig met toekomstgericht Beheer van de Openbare Ruimte (BOR). Voor een goede en probleemloze gebruikerservaring moeten kritische assets als wegen, kanalen, kunstwerken, verlichting en openbaar groen de juiste aandacht en beheer op het juiste moment krijgen. Met een asset managementsysteem realiseer je precies het optimale snijvlak tussen zorgvuldig omgaan met de besteding van publieke gelden enerzijds en een optimaal kwaliteitsniveau en beperking van risico’s anderzijds. Bij LAMA adviseren wij hiervoor het programma IBM Maximo. Waarom? Dat lees je hieronder.

1. Verbinding tussen strategie en uitvoering

IBM Maximo vormt de verbinding tussen strategie en uitvoering voor het beheer van de openbare ruimte. 

2. Beter onderbouwde keuzes

Je krijgt volledig inzicht, waardoor je beter onderbouwde keuzes kunt maken, gebaseerd op feiten.

3. Betere voorspelbaarheid

Je realiseert een soepel beheerproces zonder onverwachte storingen, onderbrekingen, risico’s en afwijkende kosten.

4. Alle objecten voor alle disciplines in beeld

Je kunt IBM Maximo gebruiken voor alle objecten en alle disciplines. Denk aan begraafplaatsen, bomen, borden, faunavoorzieningen, groen, kademuren, markten, terrassen en verlichting.

5. Volledige line of sight ondersteund

IBM Maximo is geschikt om op alle niveaus van de organisatie te acteren. Zowel strategisch (visie, meer jaren onderhoudsplan, programmeren & begroten), tactisch (plannen, gepland onderhoud) als operationeel (schouw, inspecteren, onderhouden, meldingen).

6. Ondersteuning alle relevante standaarden

De IBM Maximo oplossingen voor de openbare ruimte ondersteunen alle gangbare standaarden zoals IMBOR, NEN2767, VTA, BGT.

7. Beheer op afstand

Met IBM Maximo Mobile kunnen medewerkers formulieren invullen, uren of materiaalgebruik registreren, met één druk op de knop. Zelfs offline.

8. Balans in prestaties, risico’s en kosten

Door inzicht in alle beschikbare data kun je de juiste afwegingen maken om precies het juiste punt te vinden in de driehoek prestaties, risico’s en kosten.

9. Integratie met andere systemen

IBM Maximo is te integreren met je andere systemen zoals de systemen voor vergunningen, ontheffingen, meldingen, etc.

10. Compleet overzicht

Je hebt compleet inzicht en overzicht van zowel kwaliteitsgegevens, als beheergegevens en gegevens van uitgevoerde werkzaamheden. Ook kun je, met behulp van handige scenario’s, lange termijn onderhoudsplanningen maken.

 

Meer weten? Neem even contact op, we vertellen je graag meer!